Home » Blog Językowy by CHOICES » Tłumaczenie przysięgłe

Czym jest tłumaczenie przysięgłe (uwierzytelnione)?

Tłumaczenie przysięgłe to prawomocne tłumaczenie dokumentu, które charakteryzuje się oficjalnym wyglądem. Jest opieczętowane, podpisane i poświadczone przez tłumacza, że zostało sporządzone zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przekonaniem. Ten rodzaj tłumaczenia jest często wymagany przez oficjalne organy, urzędy, sądy lub władze.

Nie ma stałych przepisów dotyczących tłumaczeń przysięgłych, ponieważ wymagania zależą od kraju, w którym będą używane, a zatem przepisy mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji. Dlatego też możemy nazywać ten rodzaj tłumaczenia jako uwierzytelniony, publiczny lub urzędowy, w zależności od procesu tłumaczenia w kraju docelowym.
_

Dlaczego tłumaczenie poświadczone jest takie ważne?

Przy tłumaczeniu niektórych rodzajów dokumentów konieczne jest posiadanie gwarancji poprawności i uznania prawnego. Zwłaszcza jeśli musisz przedstawić te dokumenty oficjalnej instytucji, takiej jak sąd, uniwersytet czy notariusz. W takich przypadkach tłumaczenie przysięgłe jest często obowiązkowe.
_
Tłumaczenie przysięgłe
_

Zwykły tłumacz nie może oficjalnie zagwarantować dokładności przetłumaczonego dokumentu, ponieważ nie jest do tego upoważniony. W związku z tym tłumaczenia takich dokumentów nie będą miały żadnej wartości w oczach władz. Tłumacz przysięgły oficjalnie gwarantuje poprawność przetłumaczonych dokumentów poprzez podpisanie i opieczętowanie ich oraz nadanie niepowtarzalnego numeru rejestracyjnego. Tłumacze przysięgli podają również swoje dane uwierzytelniające i dane kontaktowe. Przy składaniu dokumentów prawnych przeważnie obowiązkowe jest tłumaczenie przysięgłe. W branży zwykle wychodzi się  z założenia, że ​​tłumacze przysięgli posiadają najwyższy poziom wiedzy fachowej. Ponadto tłumacz przysięgły nie może być nieostrożny podczas pracy oraz wyszukiwania informacji, ponieważ ryzykuje oskarżeniem o zaniedbanie, krzywoprzysięstwem, a nawet obrazą sądu.

Tłumacze przysięgli muszą dokładnie rozumieć zarówno terminologię, jak i wyrażenia w językach, na które tłumaczą. Zgadzają się przestrzegać precyzyjnych zasad i przestrzegać kodeksu etycznego. W niektórych krajach tłumacze przysięgli składają przysięgę w sądzie, zanim zostaną oficjalnie uznani. W rezultacie tłumaczenia przysięgłe są droższe niż zwykłe usługi tłumaczeniowe.
_

Przykłady dokumentów wymagające tłumaczenia przysięgłego

Do najczęściej tłumaczonych dokumentów, które wymagają tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, należą:

 • akty urodzenia,
 • akty małżeństwa,
 • świadectwa ukończenia szkoły wyższej,
 • świadectwa ukończenia kursów,
 • zaświadczenia lekarskie,
 • legitymacje,
 • pełnomocnictwa,
 • karty pojazdu, dowody rejestracyjne,
 • akty notarialne,
 • dokumentacje medyczne,
 • umowy o pracę, umowy najmu,
 • zaświadczenia o niekaralności,
 • decyzje i wyroki sądowych,
 • odpisy z rejestru przedsiębiorców (KRS),
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS,
 • zaświadczeń o nadanie numeru REGON.

 _

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, może nim zostać osoba, która:

 • Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA – Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, – obywatelstwo innego państwa jeżeli jest to zgodne z przepisami Unii Europejskiej, z których wynika, iż osobie takiej przysługuje prawo do zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Biegle zna język polski.
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Ukończyła wyższe studia magisterskie na kierunku fililogia lub ukończyła magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka.
 • Nie była karana prawnie w żaden sposób – przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego, przestępstwo skarbowe i inne.
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej „egzaminem na tłumacza przysięgłego”.
  _

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Egzamin ten jest egzaminem państwowym, więc jest organizowany przez Państwową Komisję Egaminacyjną  pod patronatem ministra sprawiedliwości.

Składa się on z dwóch części:

 1. tłumaczenia pisemnego, z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski;
 2. tłumaczenia ustnego, z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Zdany egzamin oznacza uzyskanie pozytywnego wyniku z obu części.

Kandydat, który pozytywnie zdał egzamin nabywa prawo do wykonywania zawodu oraz zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, otrzymuje osobistą okrągłą pieczęć. Dzieje się to tuż po złożeniu ślubowania, które jest ostatnim aktem procesu uzyskiwania praw do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.
_

Ilu tłumaczy przysięgłych mamy w Polsce?

Według listy tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawia się to następująco

(Lista nie uwzględnia osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego):

Albański – 3

Amharski – 1

Angielski – 2787

Arabski – 56

Białoruski – 25

Bośniacki – 15

Bułgarski – 68

Chiński – 19

Chorwacki – 70

Czarnogórski – 0

Czeski – 117

Dari – 2

Duński – 33

Fiński – 7

Francuski – 1132

Grecki – 15

Greka starożytna – 2

Gruziński – 6

Hebrajski – 9

Hindi – 2

Hiszpański – 324

Indonezyjski – 3

Islandzki – 1

Japoński – 18

Kataloński – 3

Kirgiski – 1

Koreański – 4

Litewski – 41

Łaciński – 21

Łotewski – 5

Macedoński – 10

Mołdawski – 15

Mongolski – 1

Niderlandzki – 91

Niemiecki – 3718

Norweski – 35

Ormiański – 4

Paszto – 1

Pendżabi – 2

Perski – 6

Portugalski – 33

Rosyjski – 1234

Rumuński – 35

Serbski – 62

Słowacki – 64

Słoweński – 12

Szwedzki – 97

Turecki – 16

Ukraiński – 249

Uzbecki – 0

Węgierski – 49

Wietnamski – 20

Włoski – 289

Jak widać branża translatorska jest dość zróżnicowana językowo. W Polsce jest najwięcej tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego i francuskiego, natomiast są też języki mniej popularne, których tłumaczeniem zajmuje się tylko kilku tłumaczy, a zdarza się, że nawet jeden (np. Amharski, Islandzki, Kirgiski czy Mongolski).

A Ty, jesteś zainteresowany tłumaczeniami? Sprawdź inne artykuły dotyczące tego tematu na naszym blogu (np. tłumaczenia symultaniczne).

Poza tym sprawdź ofertę kursów językowych CHOICES! Po jeszcze większą dawkę wiedzy i ciekawostek zajrzyj na naszego Facebook’a!

Blog z języka obcego

choices

Od początku naszego istnienia wiedzieliśmy, że nauczanie języków obcych ONLINE będzie z każdym rokiem zyskiwać coraz bardziej na popularności, ponieważ zalet kursów językowych ONLINE nie przebije żaden kurs stacjonarny! Można śmiało powiedzieć, że kursy ONLINE to już standard! Wierzymy w najlepsze wybory i właśnie dlatego takie wam proponujemy!

Sprawdź nasze kursy językowe!

Język angielski ➔

Język francuski ➔

Język hiszpański ➔

Język niemiecki 

Język norweski 

Język rosyjski 

Język włoski 

Najnowsze wpisy

Konrad Garycki

Konrad Garycki

Student Lingwistyki dla Biznesu w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera
w Krakowie. Pasjonat języków obcych, podróży i książek. Przyszły poliglota.
Ambitnie realizuje cele i dąży do nowych wyzwań.