Warsztaty dla biznesu

Warsztaty dla biznesu w XXI wieku to must-have, nie fanaberia. Już trzecia edycja raportu McKinsey & Company, Diversity wins: How inclusion matters (2020), jasno pokazuje, że różnorodność w miejscu pracy to nie tylko drugorzędna zachcianka działów HR. To już realna konieczność firm, które cenią sobie wysoką kulturę pracy pozytywnie skorelowaną z osiąganym zyskiem.

NAPISZ DO NAS ➔

Warsztaty dla biznesu

Poprzednie raporty, Why diversity matters (2015) i Delivering through diversity (2018), jasno wskazują na fakt, iż im bardziej różnorodna pod względem kapitału ludzkiego jest dana firma, tym lepsze ma zyski a to z kolei musi iść w parze z globalną polityką inkluzywności w firmie na zasadzie „trickle down effect”. Jednocześnie badania te zauważają, że wysiłek, jaki dana firma musi podjąć, aby uzyskać pełnąatmofserę wkluczenia nie należy do najmniejszych.

Warsztaty dla biznesu
Warsztaty dla biznesu

Badania językoznawcze

Jak pokazują badania językoznawcze, same deklaracje dotyczące tolerancji, poszanowania różnorodności, czy strategii wkluczania to zdecydowanie za mało. Jako językoznawcy wierzymy, że u podstaw tej sytuacji leży język. Język często uważany jest za „lustro” rzeczywistości, za transparentne medium przekazywania informacji o świecie, my jednak uważamy, że ma on moc kreowania, tworzenia rzeczywistości i relacji społecznych. Język opiniotwórczych elit – polityków/czek, dziennikarzy/rek, nauczycieli/lek czy przywódców religijnych wpływa na nasze postrzeganie świata, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie.

Raporty o udziale kobiet i mniejszości etnicznych

Raporty McKinsey & Company wyraźnie pokazują, iż postęp pod tym względem jest, jednak dokonuje się on w bardzo wolnym tempie. Widać to na przykładzie udziału kobiet i mniejszości etnicznych w leadershipach przebadanych firm. Zaś osoby nieheteronormatywne są niedoreprezentowane i często czują się izolowane. Jest dla nas niezaprzeczalnym faktem, iż w miejscu pracy jesteśmy najbardziej efektywni, kiedy możemy być sobą i czuć się swobodnie. Kiedy kobiety nie muszą udawać mężczyzn, osoby pochodzenia azjatyckiego białych, a nieheteroseksualne ich heteroseksualnych odpowiedników.

Warsztaty dla biznesu

Warsztaty z CHOICES

Celem naszych warsztatów dla biznesu jest pokazanie, jak język używany w odniesieniu do kobiet w miejscu pracy oraz społeczności LGBT+ i spraw z nią związanych kształtuje sposób postrzegania takich społeczności, jakie mamy narzędzia, by prawidłowo odczytywać i demaskować ideologie, na których język ten się opiera, oraz wreszcie jak możemy się takiemu sposobowi myślenia, mówienia i postrzegania przeciwstawiać. Chcemy udowodnić, jak wielkie znaczenie ma język i dlaczego nie możemy go bagatelizować, co robimy częściej, niż nam się wydaje („to tylko słowa”, „to tylko żarty”, „nie miałem/am nic złego na myśli”, itp.). Warsztaty dla biznesu.

Obecne działania 

Używając realnych przykładów wypowiedzi polskich osób publicznych oraz innych, zebranych w ramach naszych projektów naukowych materiałów, wspólnie z uczestnikami/czkami przeanalizujemy najczęściej spotykane strategie językowe, za pomocą których tworzy się określoną postać kobiecości i społeczności LGBT+ oraz argumenty w dyskusji nad ich prawami. Spróbujemy wspólnie odpowiedzieć na pytania, jakie jest podłoże ideologiczne tych strategii, jakie są cele ich używania i jak na nie reagować, jeśli nie mają pokrycia w rzeczywistości lub reprezentują błędną, wadliwą logikę argumentacyjną. Warsztaty dla biznesu.

Warsztaty dla biznesu

Skuteczni rzecznicy i rzeczniczki 

W obecnym kontekście politycznym Polski uważamy, że przeciwstawianie się językowi seksizmu i homofobii wokół nas ma ogromne znaczenie. Umiejętność rozpoznawania i odrzucania błędnej argumentacji i języka manipulacji może pomóc nam stać się skuteczniejszymi rzecznikami/czkami równości.

Prowadzący warsztaty dla biznesu

Warsztaty dla biznesu poprowadzą językoznawcy z bardzo bogatym doświadczeniem akademickim oraz przedsiębiorczym, jak i coache biznesowi z imponującym portfolio projektów dla klientów międzynarodowych.

Joanna Chojnicka

Joanna Chojnicka

Joanna Chojnicka to doktorka językoznawstwa, która zdobyła bogate doświadczenie badawcze na zagranicznych uniwersytetach, głównie w Niemczech w Herder Institute w Marburgu, na Uniwersytecie w Konstancji oraz na Uniwersytecie w Bremen, gdzie pełniła funkcję dyrektorki Instytutu Studiów Postkolonialnych i Transkulturowych. Jest aktywną badaczką różnorodnych języków (a do swojej dyspozycji ma ich co najmniej sześć). Może pochwalić się wieloma występami na uznanych konferencjach międzynarodowych oraz dla podmiotów prywatnych.

Łukasz Pakuła

Łukasz Pakuła to wielokrotny stypendysta i aktywny naukowiec należący, między innymi, do British Association for Applied Linguistics i International Gender and Language Association. Zdobywca licznych stypendiów i staży zagranicznych, uczestnik wielu szkoleń i warsztatów oraz międzynarodowych konferencji naukowych na najlepszych uczelniach europejskich według rankingu Times Higher Education: University College London, King’s College London, Humboldt-Universität zu Berlin, University of Sheffield, University of Birmingham i Lancaster University. Swoje badania naukowe łączy z prowadzeniem biznesu, co daje mu unikalną perspektywę na inkluzywność w miejscu pracy.

Łukasz Pakuła
Margaret Brooks

Margaret Brooks

Margaret Brooks to wytrawna coach w zakresie rozwoju kadr menedżerskich i zarządczych, co potwierdza jej bogata kariera zawodowa, z której 18 lat spędziła w McKinsey & Company oraz łącznie 12 lat w Procter & Gamble, Eli Lilly & Company. Przez te trzy dekady, pracując z ekspertami i decydentami z pełnego spektrum branż, zdobyła bezpośrednie doświadczenie przy pracy z wymagającymi klientami doświadczającymi wyzwań, ale i korzyści pracując w dynamicznych środowiskach. Jej pasją jest wykształcenie świadomego przywództwa poprzez rozwijanie kreatywnych talentów swoich podopiecznych, co bezpośrednio przekłada się na kulturę pracy oraz zyski firm i organizacji. Margaret Brooks jest absolwentką Howard University oraz Georgetown University. Obecnie zasiada również w zarządzie ProInspire.

Skuteczne i jakościowe działania

W CHOICES stawiamy również na skuteczny i jakościowy coaching oraz skutecznym budowaniem zespołów oraz ich wewnętrzną komunikacją. Dzięki warsztatom dla biznesu i zajęciom z Margaret Brooks, nauczysz się, jak:

Twój styl pracy wpływa na Twoich współpracowników i odwrotnie

Komunikować swoje myśli jasno i precyzyjnie oraz jak radzić sobie z konfliktami

Zaaplikować zdobytą wiedzę z zakresu komunikacji do zespołowego rozwiązania problemów na danym studium biznesowego przypadku

Warsztaty 

Pomoc Margaret Brooks okaże się również przydatna, jeśli chcesz wprowadzić w swojej firmie lub organizacji sesje szkoleniowe dla kadr menedżerskich lub zarządczych. Podczas takich warsztatów uczestnicy i uczestniczki:

zaplanują ścieżkę własnego rozwoju

Nauczą się lepiej rozumieć sposoby myślenia i nawyki, które wcześniej mogły powstrzymywać ich rozwój oraz nabędą narzędzia i umiejętności, aby w przyszłości unikać takich sytuacji

Zostaną wyposażeni w zestaw narzędzi (toolkit) w zakresie praktycznych umiejętności przywódczych

Skontaktuj się z nami

Wystarczy wypełnić poniższy formularz — odpowiemy niebawem!

Choose File
Dziękujemy, skontaktujemy się z tobą wkrótce
Wystąpił błąd, spróbuj ponownie