Home » Blog Językowy by CHOICES » Język angielski w biznesie (studia)

Co można zyskać studiując język angielski w biznesie?

Język angielski w biznesie to we współczesnym świecie must-have. Umiejętności komunikowania się w języku angielskim w biznesie są niezbędne aby osiągnąć sukces w pracy. Poprawne słownictwo i wiedza biznesowa pomoże Ci pracować efektywniej i otworzy nowe możliwości kariery.

Angielski jest obecnie uznawany za najpopularniejszy na świecie język, co czyni go dominującym językiem w świecie biznesu. Nawet jeśli masz dobry poziom podstawowego języka angielskiego, nauka angielskiego biznesowego da Ci szansę zaprezentowania szerszego profesjonalnego słownictwa, co może zaowocować nowymi możliwościami w Twojej karierze. Nauka języka angielskiego biznesowego pozwala rozwinąć umiejętności językowe przydatne w biurze lub innym środowisku biznesowym. Rozwijając umiejętności komunikacyjne potrzebne w miejscu pracy, możesz zyskać pewność siebie i budować silne relacje ze współpracownikami i klientami.

Studia “Język angielski w biznesie” mają na celu przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku biznesowym oraz przygotowanie nauczycieli i wykładowców do nauczania Business English. Program nauczania koncentruje się na zrozumieniu terminologii i frazeologii języka biznesowego, zrozumieniu podstaw biznesu, nabyciu kluczowych umiejętności biznesowych, zrozumieniu i analizie tekstów specjalistycznych, a także opanowaniu zasad, form i stylów wybranych tekstów biznesowych. Wykłady koncentrują się na terminologii biznesowej oraz na zdobyciu podstawowej wiedzy o procesach i mechanizmach biznesowych, zarządzaniu, finansach, bankowości i marketingu.
_
Język angielski w biznesie
_

Angielski biznesowy na studiach – program nauczania

W zależności od wybranej specjalności i uczelni po angielsku mogą być nauczane albo wybrane przedmioty, albo wszystkie. Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów, zdobywa się wiedzę z zakresu wielu dziedzin. Oprócz doskonalenia zdolności językowych, nauczane są takie przedmioty jak:

 • Podstawy biznesu – wykłady i warsztaty; Kurs obejmuje następujące obszary: zarządzanie, badania rynku, promocja i marketing, produkcja, dystrybucja, transport, handel detaliczny, ochrona konsumentów, struktura korporacyjna, rodzaje firm, zatrudnienie, CSR i etyka biznesu.
 • Finanse i rachunkowość– wykłady i warsztaty; kurs obejmuje rodzaje i funkcje pieniądza, rodzaje banków, bankowość, finanse, księgowość, ubezpieczenia, podatki i giełdę.
 • Korespondencja biznesowa – warsztaty; Kurs obejmuje treść, formę, organizację i styl dokumentów biznesowych: listy biznesowe, raporty, propozycje, memoranda, ulotki, zawiadomienia, protokoły z posiedzeń.
 • Nowoczesna komunikacja biznesowa – różnorodność kulturowa i wyzwania mediów społecznościowych.
 • Biznes i kultura korporacyjna – kultura korporacyjna, etykieta biznesowa, zagadnienia międzykulturowe.
 • Umiejętności biznesowe – prezentacje biznesowe i spotkania
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Negocjacje
 • Strategie w zarządzaniu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Psychologia społeczna i międzykulturowa
 • Studium przypadku
 • Wprowadzenie do zarządzania
 • Wprowadzenie do marketingu
 • Wprowadzenie do finansów
 • Wprowadzenie do prawa
 • Kurs integracyjny
  _

Czym różni się biznesowy angielski od ogólnego?

W szerokim sensie treść jest inna – tematy będą związane z miejscem pracy lub światem biznesu – więc zamiast rodziny i przyjaciół, podręcznik biznesowego języka angielskiego może zawierać takie tematy, jak globalne kultury biznesowe lub dzień z życia w biurze. Mogą to być umiejętności komunikacji biznesowej, takie jak prowadzenie prezentacji, a nie ogólne mówienie. To się jednak zmienia i już wkrótce różnica między angielskim ogólnym a angielskim biznesowym może nie być tak łatwa do rozgraniczenia.

Studia: język angielski w biznesie – dla kogo tak naprawdę są?

Istnieje zapotrzebowanie na język angielski w biznesie, który wydaje się wzrastać. Uczniowie coraz lepiej rozumieją do czego chcą używać angielskiego. W dzisiejszej globalnej gospodarce uczący się chcą nie tylko polepszać umiejętności płynnego czytania, pisania, słuchania i mówienia po angielsku, ale także chcą komunikować się w sposób, który zostanie rozpoznany i doceniony przez ich odpowiedników na arenie międzynarodowej. Chcą, aby nauka języka angielskiego była ukierunkowana na ten cel i często chcą również, aby ich sukces był mierzony za pomocą międzynarodowego wzorca – stąd wzrost popytu na egzaminy z języka angielskiego biznesowego.

Uczniowie mogą różnić się od tych znajdujących się na ogólnych zajęciach z języka angielskiego. Studiując przedmiot związany z biznesem najczęściej pracują, lub próbują znaleźć pracę i mają nadzieję, że kurs biznesowego języka angielskiego pomoże im w tym. Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym stała się umiejętnością niezwykle cenioną przez pracodawców i wymaganą przy rekrutacji, niemal na każde stanowisko pracy. Język ten zdominował wiele aspektów życia, przede wszystkim zawodowego. Jeżeli ktoś chce prowadzić biznes i współpracować z zagranicznymi kontrahentami musi znać język angielski lub zatrudnić specjalistów w tej dziedziny. Studia na kierunku język angielski w biznesie sa odpowiedzią na te potrzeby. Jeżeli jesteś osobą o szerokich zainteresowaniach, która chce się rozwijać w kilku kierunkach jednocześnie, a dodatkowo chcesz pracować w międzynarodowym środowisku, także poza granicami kraju, to studia na kierunku język angielski w biznesie będą idealnym wyborem.
_

Studia – język angielski w biznesie – jakie przedmioty wybrać na maturze?

Najczęściej brane pod uwagę przedmioty podczas rekrutacji to język polski oraz angielski, a dodatkowo matematyka, j. obcy nowożytny, j. mniejszości narodowej, j. łaciński i kultura antyczna, j. mniejszości etnicznej, j. regionalny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, oraz wiedza o społeczeństwie.
_

Gdzie można studiować język angielski w biznesie?

Oto niektóre uczelnie, które oferują ten kierunek:

Miejsca pracy po studiach – język angielski biznesowy

 • firmy i organizacje międzynarodowe, poszukujące specjalistów z dziedziny języka biznesu lub komunikacji międzykulturowej
 • dział personalny, logistyczny, obsługi klienta, organizacji i zarządzania w firmach o charakterze międzynarodowych, zróżnicowanych kulturowo
 • firmy outsourcingowe
 • firmy i organizacje międzynarodowe zatrudniające menedżerów, konsultantów biznesowych i specjalistów ds. handlu zagranicznego i współpracy międzynarodowej
 • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej
 • media, TV, radio
 • biura spraw zagranicznych instytucji administracji państwowej, samorządu terytorialnego, utrzymujące kontakty międzynarodowe
  _

Przekonałem Cię do kierunku język angielski w biznesie? Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza. Oprócz studiów warto też we własnym zakresie rozwijać umiejętności językowe. Sprawdź więc ofertę kursów językowych CHOICES! Żeby dowiedzieć się czegoś nowego o kulturze krajów anglojęzycznych odwiedź naszego bloga! Sprawdź też najważniejsze wyrażenia w języku angielskim biznesowym.

Blog z języka obcego

choices

Od początku naszego istnienia wiedzieliśmy, że nauczanie języków obcych ONLINE będzie z każdym rokiem zyskiwać coraz bardziej na popularności, ponieważ zalet kursów językowych ONLINE nie przebije żaden kurs stacjonarny! Można śmiało powiedzieć, że kursy ONLINE to już standard! Wierzymy w najlepsze wybory i właśnie dlatego takie wam proponujemy!

Sprawdź nasze kursy językowe!

Język angielski ➔

Język francuski ➔

Język hiszpański ➔

Język niemiecki 

Język norweski 

Język rosyjski 

Język włoski 

Najnowsze wpisy

Konrad Garycki

Konrad Garycki

Student Lingwistyki dla Biznesu w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera
w Krakowie. Pasjonat języków obcych, podróży i książek. Przyszły poliglota.
Ambitnie realizuje cele i dąży do nowych wyzwań.