Home » Czytaj nas » Czasowniki modalne

Czasowniki modalne w języku angielskim – jak się wyrazić, żeby zrozumiano nasze intencje

Czasowniki modalne to grupa czasowników, przy pomocy których możemy wyrazić życzenie, przymus, potrzebę, przekonanie czy wątpliwość, tak jak np. musieć, chcieć, prosić etc. w języku polskim. Czasowniki modalne służą do określenia stosunku mówiącego (lub piszącego) do otaczającego go świata i są ściśle uzależnione od jednostki i jej odczuć bądź potrzeb.
_

Czasowniki modalne w języku angielskim

Czasowniki modalne w języku angielskim to: can, could, may, might, will, shall, would, should, must.

Różnią się one od siebie podstawowym znaczeniem jak can – móc, must – musieć, ale mogą także być wykorzystywane w formie grzecznościowej, jak could zamiast can(mógłbyś zamiast możesz).
_

Cechy wyróżniające czasowniki modalne to:

  • czasowniki modalne nie mogą przyjąć końcówek takich jak -d/-ed, -ing, -s;
  • tworzą przeczenia w najprostszy możliwy sposób, czyli przez zastosowanie not;
  • pytania z użyciem czasowników modalnych tworzone są przez inwersję czyli odwrócenie szyku wyrazów;
  • czasownik następujący po czasowniku modalnym zachowuje zawsze podstawową formę (czyli np. sing, nie sung);
  • czasowników modalnych używa się jedynie w Present Simple i Past Simple.

Czasowniki zaliczane do semimodalnych to used to (występujący tylko w czasie przeszłym), dare to, need to. Są tak nazywane, ponieważ nie posiadają wszystkich cech gramatycznych wyróżniających czasowniki modalne (które zostały podane wyżej).

Warto również pamiętać, że w języku angielskim występują wyrażenia modalne, czyli: have (got) to, be going to and be able to. Warto pamiętać, że te zwroty stosowane są do wyrażenia modalności w czasach gramatycznych innych niż Present Simple i Past Simple.
_

Znaczenie czasowników modalnych

can – móc, potrafić

Przykład: I can swim underwater. – Umiem pływać pod wodą.

Pytanie: Can you swim underwater? – Umiesz pływać pod wodą?

Przeczenie: I can’t / I cannot swim underwater. – Nie umiem pływać pod wodą.
_

must – musieć

Przykład: You must learn some basic physics!

Pytanie: Must I learn some basic physics?

Przeczenie: You don’t have to learn any basic physics.
_

could – móc w czasie przeszłym / trybie przypuszczającym → mógłbyś, mogłabyś, moglibyście…

Przykład: For once you could stop yelling at each other.

Pytanie: Could you for once stop yelling at each other?

Przeczenie: We could not stop yelling at each other!
_

may – móc, mieć pozwolenie, by coś zrobić → wyrażanie prośby

Przykład: He may sing once again at the opera house.

Pytanie: May he sing once again at the opera house?

Przeczenie: He may not sing once again at the opera house.
_

might – móc → wyrażanie prośby, zezwolenia, założenia

Przykład: We might look for a new house.

Pytanie: Might we look for a new house?

Przeczenie: We might not look for a new house.
_

should – powinienem, powinnaś… → rada, krytyka

Przykład: I should buy a boat in summer.

Pytanie: Should I buy a boat in summer?

Przeczenie: I should not / shouldn’t buy a boat in summer.
_

will – wyrażenie prośby, prawdopodobieństwa, czasownik posiłkowy Future Simple

Przykład: I will be so kind and pass the sugar bowl.

Pytanie: Will you be so kind and pass the sugar bowl?

Przeczenie: I will not be so kind nor pass the sugar bowl.
_

need – potrzebować

Przykład: She needs a new hobby.

Pytanie: Does she need a new hobby?

Przeczenie: She needn’t / need not / doesn’t need a new hobby.
_

shall – wyrażenie prośby, potrzeby

Przykład: I shall return in the future.

Pytanie: Shall I return in the future?

Przeczenie: I shall not return in the future.
_
Czasowniki modalne

_

Formy czasu przeszłego czasowników modalnych

Aby utworzyć czas przeszły należy postępować wedle wzoru:

czasownik modalny + have + 3. forma czasownika

  1. She must have forgotten about me a long time ago.

– Musiała dawno o mnie zapomnieć.

You should have gone home before the sunset.

– Powinieneś był wrócić do domu przed zajściem słońca.

It can’t have happened!

– To nie mogło się wydarzyć!
_

Formy szczególne czasowników modalnych

Jak pewnie zdążyliście zauważyć, czasowniki modalne, choć w zdecydowanej większości podlegają prostym, regularnym zasadom, czasem mogą być mylące.

Tak jest w przypadku przeczenia mustn’t (must not). Aby utworzyć przeczenie od czasownika modalnego must należy użyć konstrukcji doesn’t have to, która oznacza nie musi. Z kolei mustn’t oznacza nie powinien. Spójrzcie na różnice w poniższych zdaniach:

When she knows she doesn’t have to be rude to achieve something, she acts very gentle. – Kiedy wie, że nie musi być niemiła, by coś osiągnąć, jest bardzo łagodna.

He mustn’t be that rude if he wants to get the girl. – Nie powinien być taki niemiły, jeśli chce zdobyć dziewczynę.

Więcej o różnicy między must a have to znajdziecie w tym artykule.
_

Czasowniki semimodalne

Jak już wspomnieliśmy, wyróżniamy 3 czasowniki semimodalne. Poniżej znajdziecie ich zastosowanie w praktyce.

used to

Używamy tego wyrażenia, gdy opowiadamy o czymś, co robiliśmy w przeszłości, ale już zaprzestaliśmy bądź działanie to się zakończyło.

Being called nerd used to be an insult but nowadays everyone wants to be one.

– Bycie nazwanym nerdem kiedyś było obraźliwe, ale współcześnie każdy chce być jednym z nich.

Robert used to hang out with his high school friends but since he got married, he doesn’t meet them anymore.

– Robert spędzał czas z przyjaciółmi z liceum, ale odkąd się ożenił już się z nimi nie spotyka.

dare

Oznacza odważyć się, dlatego Don’t you dare! to dramatyczne Nie odważysz się!Można go jednak użyć w bardziej rozbudowanym zdaniu, jak np.:

I didn’t dare asking him how is is grandma in case she died. – Nie odważyłem się zapytać go o babcię, bo mogła umrzeć.

We don’t dare to tell the boss that another desk got broken. – Nie odważymy się powiedzieć szefowi, że kolejne biurko się zepsuło.

need to

Oznacza potrzebować, musieć np.

I need to go to the bathroom. – Muszę iść do łazienki

You need to understand what is your passion before starting the work. – Musisz zrozumieć, co jest twoją pasją zanim zaczniesz pracować.
_

Modale w praktyce

Mamy nadzieję, że teraz Wasza wiedza o czasownikach modalnych nieco się pogłębiła, a wątpliwości zostały wyjaśnione. Zapraszamy na oferowane przez nas kursy językowe online, w czasie których możecie zadać każde dodatkowe pytanie, jakie przyszłoby Wam do głowy. Przypominamy też, że zawsze aktualne informacje o naszych kursach znajdziecie na naszym facebookowym profilu.

Blog z języka obcego

choices

Od początku naszego istnienia wiedzieliśmy, że nauczanie języków obcych ONLINE będzie z każdym rokiem zyskiwać coraz bardziej na popularności, ponieważ zalet kursów językowych ONLINE nie przebije żaden kurs stacjonarny! Można śmiało powiedzieć, że kursy ONLINE to już standard! Wierzymy w najlepsze wybory i właśnie dlatego takie wam proponujemy!

Sprawdź nasze kursy językowe!

Język angielski ➔

Język francuski ➔

Język hiszpański ➔

Język niemiecki 

Najnowsze wpisy

Katarzyna Muszyńska

Katarzyna Muszyńska

Studentka Tłumaczeń specjalistycznych w WSE im. Tischnera w Krakowie. Aspirująca
poliglotka. Szuka dźwięków, symboli i znaczeń z czystego wyrachowania. Kiedy
akurat nie tłumaczy, prawdopodobnie czesze psa, podlewa domowy ogródek,
albo czyta romantyczną poezję, żeby nauczyć się lepiej nawiedzać bagna i trzęsawiska.