Home » Czytaj nas » Must czy have to?

MUST czy HAVE TO? – MUSISZ to wiedzieć

MUST czy HAVE TO? Jak często zadajecie sobie to pytanie, gdy piszecie lub mówicie po angielsku? Niestety, oba te wyrażenia w języku polskim znaczą dokładnie to samo – „musieć”. W tym przypadku słownik nie pomoże, a mało kiedy można ich używać zamiennie. Skąd zatem wiedzieć, które z nich będzie bardziej poprawne? Trzeba się nauczyć i co nieco zrozumieć!

Czasowniki must i have to zaliczają się do czasowników modalnych. Są bardzo często wykorzystywane w naturalnych wypowiedziach, dlatego warto je znać. Pomimo tego, że mamy bardzo dużo czasowników modalnych, to właśnie wyrażenia must i have to są najczęściej zestawiane razem. Rozróżnienie tych dwóch czasowników sprawia niejednemu wiele problemów. Jak je rozróżnić? Kiedy je zastosować? Ten artykuł spieszy z pomocą!

MUST vs HAVE TO – kiedy używamy i jak rozróżnić?

Oba wyrażenia – must i have to  – używamy, gdy mówimy o konieczności lub obowiązku. W zależności od tego, czy użyjemy must czy have to znaczenie i kontekst naszej wypowiedzi mogą się zmienić.

  • MUST

Wyrażenia must użyjemy, gdy czujemy silną potrzebę spełnienia jakiegoś obowiązku. Najczęściej stosowany jest w przypadkach kiedy mówimy o osobistych uczuciach. Czasownika must użyjemy także w przypadkach, kiedy zechcemy podkreślić, że mocno wymagamy czegoś od drugiej osoby.

I must get my hair cut: it’s too long. – Muszę ściąć włosy, są za długie. (wewnętrzna potrzeba)

 I must exercises more. – Muszę więcej ćwiczyć. (sam nakładam na siebie tą konieczność)

You must quit smoking. – Musisz rzucić palenie. (wymagania wobec innej osoby)

  • HAVE TO

Wyrażenia have to użyjemy, gdy zechcemy podkreślić, że dany przymus jest nam odgórnie narzucony. Czasownik ten wyraża konieczność wynikającą z zewnętrznych okoliczności np. przepisów, zaleceń lekarza, rozkazów szefa itp.

My wife says I have to get my hair cut. – Moja żona mówi mi, że muszę ściąć włosy (polecenie żony)

I have to do my homework. – Muszę odrobić pracę domową (ponieważ nauczyciel lub rodzic kazał)

You have to drive on the left in Britain. – W Wielkiej Brytanii musisz jeździć po lewej stronie. (tak mówią przepisy)

Tutaj podaje przykład, który idealnie pokazuję różnicę międze must i have to:

I must tidy my room. I don’t like when it’s messy. – musze posprzątać w pokoju. Nie lubię jak jest bałagan

I have to tidy my room because my mum said so. – muszę posprzątać w pokoju, ponieważ moja mama tak powiedziała.

W pierwszym przykładzie czujemy wewnętrzną potrzebę posprzątania. Nie lubimy jak jest bałagan, dlatego chcemy posprzątać (nikt nam tego nie każe zrobić).

W drugim przykładzie pokazany jest odgórnie narzucony obowiązek. Mama kazała posprzątać, więc muszę to zrobić (nie koniecznie musimy chcieć to zrobić).

Niekiedy wyrażenia have to i must można używać zamiennie (najczęściej w przypadku rekomendacji filmu, książki itp.):

You have to see that film, it’s brilliant! 

You must see that film, it’s brilliant!

Zwróć uwagę, że w powyższym przykładzie zastosowanie must i have to nie zmienia kontekstu zdania.

Must czy have to

MUST VS HAVE TO – warto wiedzieć!

  • UWAGA! Mustn’t  nie jest formą przeczącą od czasownika must. Mustn’t w języku polskim oznacza „nie wolno”. W zdaniach przeczących, aby powiedzieć „nie musieć” używamy tylko don’t have to.

In soccer, players must not touch the ball with their hands. – W piłcę nożnej zawodnicy nie mogą dotknąć piłki rękami. (Jest to zabronione)

In rugby, players can pick up the ball, but they don’t have to; they can also kick it. – W rugby zawodnicy mogą podnieść piłkę, ale nie muszą; mogą ją również kopnąć.

  • WYJĄTEK! W pisemnych instrukcjach i przepisach możemy użyć czasownika must (mimo, że są nam z góry narzucone):

All drivers must have adequate insurance. – Wszyscy kierowcy muszą posiadać odpowiednie ubezpieczenie.

You must wear a hard hat in the construction area. – Na budowie musisz nosić kask ochronny.

  • WAŻNE! Czasownik must występuję tylko w czasie teraźniejszym i nie ma formy bezokolicznika ani formy –ing. Aby skonstruować zdanie w czasie przyszłym lub przeszłym użyjemy odmienionej formy have to:

I had to stop, as there was red light. – Musiałem się zatrzymać, bo było czerwone światło.

You will have to leave earlier if you want to catch the train. – Bedziesz musiał wyjść wcześniej, jeśli chcesz złapać pociąg.

Jeśli masz problemy z gramatyką angielską lub chcesz nauczyć się czegoś więcej zapisz się na kurs angielskiego online w CHOICES.

MUST VS HAVE TO – przykłady

Nadal wydaje ci się to trudne?  Tutaj znajdziesz jeszcze kilka innych przykładów, które z pewnością pomogą ci lepiej zrozumieć i poćwiczyć:

  • Przykłady z czasownikiem must:

I’m really tired. I must go to bed. – Jestem zmęczony. Muszę iść do łóżka.

We haven’t had a talk for ages. You really must come round one evening. – Nie rozmawialiśmy od wieków. Musisz wpaść któregoś wieczoru.

I must stop smoking. It’s really bad for my health.- Muszę rzucić palenie. To szkodzi mojemu zdrowiu.

You look terrible! You must see a doctor. – Wyglądasz okropnie! Musisz iść do lekarza.

I must lose some weight. – Muszę troche schudnąć.

  • Przykłady z czasownikiem have to:

I have to wear glasses. – muszę nosić okulary.

We have to be at the meeting by 11:00. – Musimy być na zebraniu do 11:00.

You have to buy a ticket when you travel by train. – Musisz kupić bilet aby podróżować pociągiem.

You have to get a licence to watch TV. – Musisz uzyskać licencje na oglądanie telewizji.

We all have to pay taxes. – Wszyscy musimy płacić podatki.

In my country, everyone has to vote in elections. – W moim kraju każdy musi głosować w wyborach.

Jeśli podobał ci się artykuł sprawdź inne wpisy na blogu CHOICES!

Blog z języka obcego

choices

Od początku naszego istnienia wiedzieliśmy, że nauczanie języków obcych ONLINE będzie z każdym rokiem zyskiwać coraz bardziej na popularności, ponieważ zalet kursów językowych ONLINE nie przebije żaden kurs stacjonarny! Można śmiało powiedzieć, że kursy ONLINE to już standard! Wierzymy w najlepsze wybory i właśnie dlatego takie wam proponujemy!

Sprawdź nasze kursy językowe!

Język angielski ➔

Język hiszpański ➔

Język niemiecki 

Najnowsze wpisy

Julia Kawałko

Julia Kawałko

Studentka Lingwistyki dla biznesu  w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera
w Krakowie. Miłośniczka kina, muzeów,  teatru i wielu innych ośrodków kultury dających
możliwość rozwoju. Zawsze chętna do pomocy, szukająca inspiracji we
wszystkim co ją otacza, kreatywna i gotowa do działania.