Home » Czytaj nas » Zaimki w języku angielskim

Zaimki w języku angielskim

Zaimki w języku angielskim to bardzo ważny element gramatyczny i choć może wydawać się skomplikowany – wcale taki nie jest!

Po kilku interesujących wpisach kulturowych przyszedł czas na zagadnienia gramatyczne, które są nieodłącznym elementem nauki języka obcego. Ten artykuł w całości jest poświęcony angielskim zaimkom, aby przybliżyć ich znaczenie i zobrazować ich użycie w praktyce.

Aby jeszcze lepiej poznać angielską gramatykę warto odwiedzić blog CHOICES, który jest skarbnicą wiedzy o języku angielskim.

Zaimki angielskie – czym są?

Zaimki to po angielsku pronouns. Wyraz ten stanowi połączenie przedimka pro- z rzeczownikiem nouns, gdzie nouns oznacza zwykły rzeczownik. Dlatego pronouns można rozumieć jako coś więcej niż tylko rzeczowniki. Zaimki to części mowy, które zastępują rzeczowniki, a w zależności od tego jakie rzeczowniki zastępują wyróżnia się kilka rodzajów zaimków.

Rodzaje zaimków osobowych w języku angielskim:

 1. Zaimki osobowe (subject or personal pronouns)
 2. Zaimki osobowe w formie dopełnienia (object pronouns)
 3. Zaimki dzierżawcze (possessive pronouns)
 4. Przymiotniki dzierżawcze (possessive adjectives)
 5. Zaimki zwrotne (reflexive pronouns)

Zaimki w języku angielskim

Jeżeli szukasz sposobów, jak skutecznie podszkolić się z gramatyki angielskiej w zaciszu domowym – przeczytaj artykuł CHOICES o nauce języka angielskiego w domu.

W języku angielskim także pojawiają się zaimki nieokreślone (indefinite pronouns), których używamy gdy nie chcemy nawiązać do żadnych konkretnych osób, miejsc, czy rzeczy.

Zaimki angielskie nieokreślone (indefinite pronouns):

Zaimki w języku angielskim

Zaimki nieokreślone można podzielić na trzy grupy: opisujące osoby (-one/-body), opisujące rzeczy, obiekty (-thing), i takie które opisują miejsca (-where).

Zaimki z przedimkiem some– stosujemy w zdaniach twierdzących.

Zaimki z przedimkiem any– stosujemy w zdaniach przeczących i pytaniach.

Zaimki z przedimkiem every– można zastosować we wszystkich rodzajach zdań.

 • There’s something I would really like for my birthday. – Jest coś, co bardzo chciałbym dostać na urodziny.
 • We need somewhere cheap to stay for the night. – Potrzebujemy jakiegoś taniego miejsca, aby przenocować.
 • Anyhow, you should take this job. – W każdym razie, powinieneś wziąć tę robotę.
 • Has anyone left their luggage on the train? – Czy ktoś zostawił swój bagaż w pociągu?
 • Everything was ready for the party. – Wszystko było gotowe na przyjęcie.
 • He is an incredible athlete. No one can beat him! – On jest niesamowitym sportowcem. Nikt nie jest w stanie go pokonać!

Do wyrażenia ogólnych uczuć, przekonań, czy faktów bez wskazania na konkretne osoby – należy użyć zaimków bezosobowych (impersonal pronouns).

I
Zaimki angielskie bezosobowe (impersonal pronouns): you, one, they, it

Zaimek you jest najczęściej używaną formą bezosobową, a także formą grzecznościową, gdy zwracamy się do nieznajomych, czy starszych osób. W zależności od kontekstu forma ta przyjmuje konkretne znaczenie. Jest to także najbardziej przyjazna forma bezosobowa, która zakłada, że osoba mówiąca wyobraża sobie siebie w danej sytuacji.

Zaimek one jest rzadziej używany i częściej występuje w formalnym języku pisanym.

Zaimek they może występować tylko jako podmiot zdaniu i odnosi się do ludzi jako do ogółu lub do władz.

Zaimek it jest także formą bezosobową, której używamy najczęściej do opisania warunków atmosferycznych.

 • You can wear whatever you like to go to the theatre these days. – Dzisiaj można założyć do teatru co tylko się chce.
 • Could you repeat the question, please? – Czy mógłbym prosić o powtórzenie pytania?/Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani powtórzyć pytanie?
 • Can you/one camp in the forest? – Czy można rozbić obóz w lesie?
 • It’s easy to lose your/one’s way in Venice. – Bardzo łatwo jest się zgubić w Wenecji.
 • One could accuse him of stealing that car. – On może zostać oskarżony o kradzież tamtego samochodu.
 • They behave really badly at football matches nowadays. – Zachowanie ludzi na meczach piłki nożnej jest bardzo złe w tych czasach.
 • They say if is going to be a cold winter. – Mówią, że to będzie bardzo zimna zima.
 • They want to make this a one-way street. – Chcą zmienić tą ulicę na jednokierunkową.
 • It is raining. – Pada deszcz.


Zaimki angielskie i SVO

Każdy, kto chociaż w najmniejszym stopniu miał kontakt z językiem angielskim na pewno zauważył, że zaimki pojawiają się bardzo często. Dla użytkowników języka polskiego, jako języka ojczystego może się to wydawać nienaturalne, aby podkreślać osobę – podmiot w zdaniu – tak często. Jednak język angielski w tej kwestii jest bezkompromisowy. Dzieje się tak dlatego, że składnia tego języka opiera się na dość rygorystycznym szyku zdania. Kolejność wyrazów w zdaniu musi być zgodna z SVO, gdzie „S” oznacza subject, „V” oznacza verb, a „O” oznacza object. Na początku zdania musi pojawić się podmiot, następnie czasownik wyrażający czynność wykonywaną przez ten podmiot, a na końcu dopełnienie. Gdy kolejność ta zostanie zmieniona znaczenie zdania może się zmienić i nie zawsze na takie, jakie autor miał w domyśle. Dlatego też, zaimki pełnią bardzo ważną rolę w języku angielskim.

Więcej o zaimkach w języku angielskim możesz przeczytać tutaj.

.

Zaimki osobowe (subject or personal pronouns)

I/you/he/she/it/we/they

Zaimki osobowe to zaimki w „podstawowej” formie, czyli w mianowniku.

Ich funkcją jest wskazanie podmiotu czasownika. Każda fraza w języku angielskim musi zawierać podmiot. Gdy w zdaniu występuje już podmiot nie należy używać zaimka i na odwrót.

 • I am going to apply for this job.
 • You are suffering from too much stress.
 • She is going to have a baby.
 • We do not agree with this statement.
 • They have been married for ten years.

.

Zaimki osobowe w formie dopełnienia (object pronouns)

Me/you/him/her/us/them

Zaimki obiektowe pojawiają się w zdaniu, gdy podmiot występuje w formie dopełnienia, czyli w bierniku, który odpowiada na pytanie – kogo? co? Takie zaimki w formie dopełnienia nie wykonują akcji wyrażonej przez czasownik, ale są jej odbiorcą. W tym przypadku rozróżnienie pomiędzy przypadkami w zdaniu jest bardzo ważne, ponieważ zły wybór zaimka może skutkować niepoprawną składnią i problemem w komunikacji. Zaimki obiektowe bardzo często występują po przyimkach, na przykład: with him, for her, to us.

 • I saw her yesterday at the grocery store.
 • Ann gave him a book.
 • It’s them who asked for the music to be turned down.
 • They came to us only after hearing the bad news.

 .

Zaimki dzierżawcze w języku angielskim (possessive pronouns)

Mine/yours/his/hers/ours/yours/theirs

Zaimków dzierżawczych używamy, gdy chcemy wyrazić przynależność rzeczy do podmiotu. Zaimki te są łatwe do zapamiętania, ponieważ nie odmieniają się. Mogą występować samodzielnie w zdaniu zastępując rzeczownik.

 • Did Suzie left her umbrella here? It looks like hers.
 • It was his fault, not hers.
 • This pen is mine and that one is yours.

W języku angielskim są jeszcze trzy sposoby na wyrażenie przynależności:

 1. possessive with ‘snazywany dopełniaczem saksońskim, lub dopełniaczem fleksyjnym. Tej struktury używamy zaraz po rzeczowniku – najczęściej, gdy odnosimy się do osób, zwierząt, relacji międzyludzkich, źródła powstania czegoś, z nazwami własnymi i w niektórych stałych wyrażeniach.

 

 • Have you met the boss’s new secretary?
 • Have you seen Adam’s new car?
 • ‘Hamlet’ is Shakespeare’s most famous play.
 • Plane trees are a common sight on London’s
 • She was at death’s
 • The Queen’s speech has caused much discussion and debate.

 

 1. possessive with ofużywamy gdy odnosimy się do abstrakcyjnych pojęć, przedmiotów nieożywionych, gdy podajemy konkretne daty, w długich zdaniach ze wskazaniem na konkretne osoby i gdy wskazujemy temat lub cel czegoś.
 • We set up our base camp at the bottom of the mountain.
 • I’ve been studying the philosophy of science.
 • The building was destroyed in the fire of 1666.
 • He is the President of The United States.
 • We agreed to stay together for the sake of the children.
 • A man was sentenced to life imprisonment for the murder of an English tourist.
 1. possessive adjectives, czyli przymiotniki dzierżawcze

 

my/your/his/her/its/our/their

Przymiotniki dzierżawcze w języku angielskim modyfikują rzeczowniki wskazując na ich posiadanie czegoś. Używamy ich gdy mówimy o czymś co ktoś lub coś posiada, a także o relacjach międzyludzkich i częściach ciała. Warto zwrócić uwagę na przymiotnik its, który nie posiada dopełnienia w postaci apostrofu ‘s.

 

 • A tree drops its leaves in autumn.
 • Trees drop their leaves in autumn.
 • He injured his
 • This is our
 • My father works as an accountant.

 .

Zaimki zwrotne w języku angielskim (reflexive pronouns)

Myself/yourself/yourselves/himself/herself/itself/ourselves/themselves

Zaimki zwrotne podkreślają wykonywanie czynność przez dany podmiot. Każda osoba gramatyczna ma swoją własną formę zwrotną, a dodatkowa zmiana pojawia się w liczbie mnogiej. Wtedy –self zamienia się w –selves. Często zaimki te występują w towarzystwie słówka by. Warto pamiętać, że polskie czasowniki zwrotne nie zawsze będą czasownikami zwrotnymi w języku angielskim i dlatego użycie zaimka zwrotnego nie będzie możliwe. Przykłady takich czasowników to: concentrate, feel, learn, meet, czy relax.

 • The garden looks amazing. Did you do it all by yourself?
 • Children have to behave themselves while we’re out.
 • After she had introduced herself, she started talking.
 • I like this floral pattern, myself.
 • It is not always easy to amuse oneself on holiday.
 • The refrigerator defrosts itself.

 

Jeżeli ten artykuł zmotywował Cię do nauki języka angielskiego, odwiedź stronę CHOICES, aby wybrać swój wymarzony kurs językowy.

Blog z języka obcego

choices

Od początku naszego istnienia wiedzieliśmy, że nauczanie języków obcych ONLINE będzie z każdym rokiem zyskiwać coraz bardziej na popularności, ponieważ zalet kursów językowych ONLINE nie przebije żaden kurs stacjonarny! Można śmiało powiedzieć, że kursy ONLINE to już standard! Wierzymy w najlepsze wybory i właśnie dlatego takie wam proponujemy!

Sprawdź nasze kursy językowe!

Język angielski ➔

Język hiszpański ➔

Język niemiecki 

Najnowsze wpisy

Milena Bułhak

Milena Bułhak

Studentka Filologii Angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Pasjonatka jazdy konnej, podróży i lotnictwa. Zawsze uśmiechnięta, ciekawa świata
i gotowa do podejmowania nowych wyzwań.