Home » Czytaj nas » Zaimki w języku angielskim

Zaimki w języku angielskim

Zaimki w języku angielskim dzielą się na wiele rodzajów. Przyznajmy, że zaimki w języku angielskim to dosyć obszerny i skomplikowany temat. Dzielą się one na różne grupy, a także występuje ich bardzo wiele. Jak więc je odróżniać i poprawnie stosować w praktyce? Poniższy artykuł pozwoli wam się z tym uporać!
_

Zaimki w języku angielskim – rodzaje

Zaimki są bardzo często używane i potrzebne w zdaniu, gdyż pozwalają one na uniknięcie powtarzania tych samych słów. Wyróżniamy następujące rodzaje zaimków:

  • zaimki osobowe (subject pronouns and object pronouns)
  • zaimki dzierżawcze (possessive pronouns)
  • zaimki zwrotne (reflexive pronouns)
  • zaimki wskazujące (demonstrative pronouns)
  • zaimki pytające (interrogative pronouns)
  • zaimki względne (relative pronouns)
  • zaimki nieokreślone (indefinite pronouns)

Nawet jeśli te nazwy wydają wam się być skomplikowane, nie przejmujcie się, prawdopodobnie większość z nich jest już wam dobrze znana. Przyjrzyjmy się teraz dokładnie poszczególnym grupom zaimków.
_

Zaimki osobowe (subject and object pronouns)

Wyróżniamy dwa typy zaimków osobowych (subject and object pronouns), w zależności od tego na jakiej pozycji w zdaniu występują.

Subject pronouns występują przed czasownikiem, na pozycji podmiotu. Zaliczamy do nich zaimki takie jak: I, you, he, she, it, we, you, they.

We live in Lisbon. – Mieszkamy w Lizbonie.

She enjoys listening to music. – Ona lubi słuchać muzyki.

They have arrived right on time. – Przybyli na czas.

Object pronouns występują za czasownikami lub przyimkami, na pozycji dopełnienia. Zaliczamy do nich następujące zaimki: me, you, him, her, it, us, you, them.

Visit us when you come to London. – Odwiedź nas jak będziesz w Londynie.

You could have told me! – Mogłaś mi powiedzieć!

We will meet them on Friday. – Spotkamy ich w piątek.
_

Zaimki dzierżawcze (possesive pronouns)

Zaimki dzierżawcze mogą być używane, jeśli chcemy mówić o przynależności lub relacji między ludźmi. Tutaj również wyróżniamy dwa typy:

Zaimki dzierżawcze używane razem z rzeczownikiem (possesive adjectives) obejmują zaimki takie jak: my, your, our, his, her, its, their,

This is my house. – To jest mój dom.

That was her idea. – To był jej pomysł.

They forgot to take their keys. – Oni zapomnieli zabrać swoich kluczy.

a także zaimki dzierżawcze, które występują same, bez rzeczownika: mine, yours, ours, his, hers, theirs.

This house is mine. – Ten dom jest mój.

That idea was hers. – Ten pomysł był jej.

The keys that they forget to take were theirs. – Klucze, których zapomnieli zabrać były ich.
_

Zaimki zwrotne (reflexive pronouns)

Zaimków zwrotnych używamy, gdy podmiot i dopełnienie odnoszą się do tej samej osoby lub rzeczy. Na język polski, zaimki te przetłumaczymy jako “się”, “sobie”, itp. Tworzenie ich jest relatywnie proste, gdyż polega na dodaniu końcówki “self” do zaimków dzierżawczych. Wygląda to następująco:

I -> myself

you -> yourself

he -> himself

she -> herself

it -> itself

we -> ourselves

you -> yourselves

they -> themselves

 

During the break, I made myself a cup of coffe. – Podczas przerwy zrobiłam sobie kawę.

He hurt himself while making dinner. – Skaleczył się podczas robienia obiadu.

Kilka użytecznych wyrażeń z zaimkami zwrotnymi:

We enjoyed ourselves. – Dobrze się bawiliśmy.

Kids, behave yourselves! – Dzieci, bądźcie grzeczne!

Please, help yourself. – Proszę, częstuj się.

Make yourself at home– Czuj się jak u siebie w domu.

Do it yourself– Zrób to sam.
_

Zaimki wskazujące (demonstrative pronouns)

Zaimków wskazujących, jak sama nazwa mówi, używamy wtedy, kiedy chcemy na coś wskazać. W języku angielskim wyróżniamy cztery zaimki wskazujące: this, that, these, those.

Różnica między this i that oraz these i those jest taka, że this i these używane jest wtedy, gdy chcemy odnieść się do czegoś co znajduje się blisko nas lub w teraźniejszości, a that oraz those wtedy, gdy coś znajduje się w pewnej odległości lub w przeszłości.

This cat is cute. – Ten kot jest uroczy.

That dog was aggresive. – Tamten pies był agresywny.

Give me these keys. – Podaj mi te klucze.

I have to buy those shoes! – Muszę mieć tamte buty!
_

Zaimki pytające (interrogative pronouns)

Zaimki pytające to po prostu wszystkie wyrażenia używane do konstruowania pytań.

what  –  co

who  –  kto

which  –  który, która, które

whose  –  czyj

where  –  gdzie

when  –  kiedy

how  –  jak

why  –  dlaczego

What did you say? – Co powiedziałeś?

Where are you going to study? – Gdzie zamierzasz studiować?

How could you leave me with them? – Jak mogłaś mnie z nimi zostawić?
_

Zaimki w języku angielskim
_

Zaimki względne (relative pronouns)

Ta grupa zaimków wygląda tak samo, jak zaimki pytające, jednak te dwie grupy są rozróżniane, gdyż zaimki względne używane są w zdaniach i służą do budowania zdań podrzędnie złożonych.

Where are you going? – Gdzie idziesz? (zaimek pytający)

The place where she used to live is sold. – Miejsce, w którym mieszkała jest sprzedane (zaimek względny)
_

Zaimki nieokreślone (indefinite pronouns)

Grupa zaimków nieokreślonych, jest zdecydowanie najbardziej liczną grupą.

Zaimków nieokreślonych someone, somebody, anyone, no one, nobody używamy mówiąc o osobach.

Someone saw Peter in a bar last night. – Ktoś widział Petera w barze zeszłej nocy.

Zaimków nieokreślonych someting, anything i nothing używamy, mówiąc o rzeczach.

Something smells nice. – Coś ładnie pachnie.

Zaimków nieokreślonych somewhere, anywhere i nowhere używamy, mówiąc o miejscach.

Let’s go somewhere after school. – Chodźmy gdzieś po szkole.

Zaimki rozpoczynające się od some– stosuje się zazwyczah w zdaniach twierdzących. Zaimków rozpoczynających się od any– używamy zwykle w pytaniach i przeczeniach, natomiast zaimki rozpoczynające się od no– występują w zdaniach przeczących.

Something went wrong. – Coś poszło źle.

Is there anything I can do for you? – Czy jest coś co mogę dla ciebie zrobić?

There is nothing here. – Nic tu nie ma.

Mamy nadzieję, że mimo ogromnej ilości zaimków w języku angielskim nasz artykuł nieco rozjaśnił wam tą kwestię. Nie zapominajcie jednak o praktyce, gdyż właśnie w niej tkwi sukces. Jeśli inne aspekty gramatyki angielskiej są dla was problematyczne, koniecznie zajrzyjcie do pozostałych wpisów na naszym blogu, Facebooku lub zapiszcie się na kurs języka angielskiego w CHOICES!

Blog z języka obcego

choices

Od początku naszego istnienia wiedzieliśmy, że nauczanie języków obcych ONLINE będzie z każdym rokiem zyskiwać coraz bardziej na popularności, ponieważ zalet kursów językowych ONLINE nie przebije żaden kurs stacjonarny! Można śmiało powiedzieć, że kursy ONLINE to już standard! Wierzymy w najlepsze wybory i właśnie dlatego takie wam proponujemy!

Sprawdź nasze kursy językowe!

Język angielski ➔

Język francuski ➔

Język hiszpański ➔

Język niemiecki 

Najnowsze wpisy

Dominika Kępa

Dominika Kępa

Studentka filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Miłośniczka języków, zwierząt i tańca, poza studiami interesująca się kryminologią.
Opanowana, ambitna i zawsze ze spokojem dążąca do celu.